Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace k distančnímu způsobu výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k uzavření školy jsme zahájili distanční formu studia, při kterém vyučující zasílají dětem učivo a úkoly přes systém Bakaláři. Z důvodu větší přehlednosti přecházíme v průběhu dnešního a zítřejšího dne na jednotný systém, kdy budou učitelé žákům zasílat domácí úkoly přes elektronickou třídní knihu v Bakalářích.

Postup vyhledávání a plnění úkolů bude následující:
1. Žák si otevře svůj účet Bakalářů a v levé části si rozklikne část Výuka a následně Domácí úkoly (stejné je to u rodičovského účtu)

2. Zobrazí se seznam úkolů podle data a předmětu


3. Rozklikne daný úkol – tento úkol může být buďto informativní, kdy učitel popíše, co má žák dělat, nebo s evidencí vypracování. Ve druhém případě je třeba, aby žák potvrdil vypracování úkolu.


4. U některých úkolů může být vyučujícím vložena příloha (doplňovačka, prezentace, odkaz na webové stránky aj.). Zde jsou opět dvě možnosti. První možností je příloha, ve které učitelé vkládají učivo, které si mají žáci zapsat do školního sešitu a nic dalšího s ním nedělejí. Druhou možností je úkol s elektronickým vypracováním, kdy si žáci přílohu stáhnou (modrá vlaštovka v pravé části), vypracují úkol (např. doplňovačku), vloží do daného okna úkolu a pošlou vyučujícímu zpět.