Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Koronavirus – ochranná opatření

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vedeni školy doporučuje všem žákům a zaměstnancům, kteří pobývali v posledním období v regionech severní Itálie s výskytem koronaviru: Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont, Emilia Romagna (město Boloňa a okolí), Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění.

V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění neposílejte děti do školy a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí. Vedení školy prosí v tomto případě o podání zprávy.

V běžném provozu školy žákům postačí dodržovat obvyklá hygienická opatření (důkladné mytí rukou, mít svůj kapesník, nekýchat bez použití kapesníku apod.).

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Krajské hygienické stanice MS kraje: http://www.khsova.cz/

Webová stránka Krajské hygienické stanice s doporučením pro občany kteří se vracejí z Itálie: http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12974

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV