Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Výsledky soutěže o nejkrásněji vánočně vyzdobenou třídu

Žákovský parlament ve čtvrtek 19. 12. 2019 hodnotil  na 2. stupni vánoční  výzdobu tříd.

Zaměřil se zejména na:

  • první dojem
  • okna
  • nástěnky
  • zbytek třídy
  • originalita
  • žáci

Soutěžilo se o předběženky na oběd a do bufítku.

Hodně tříd mělo krásnou výzdobu, ale vítěz je jen jeden. Hodnotící komise složená z žáků žákovského parlamentu a paní učitelky Gomolové a Seidlerové vybrala tyto třídy:

1.  místo   6. B 3 týdny předbíhací kartičky
2.  místo 9. A 2 týdny předbíhací kartičky
3.  místo 7. A 1 týden předbíhací kartičky

Celkové pořadí:

  6.A 6.B 6.C 6.D 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C 9.D
pořadí 5-6 1. 12. 5-6 3. 11. 10. 7. 9. 4. 8. 2. 14. 13. 15.

Výsledky se započítávají i do celoroční soutěže o zájezd do Prahy.