Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí školní jídelny Základní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Požadavky:

  • středoškolské vzdělání (nejlépe hotelová škola, popř. škola společného stravování, škola ekonomického směru apod.)
  • znalost práce na PC
  • znalost problematiky provozu ŠJ výhodou, ne však podmínkou
  • znalost právních předpisů z oblasti školního stravování výhodou, ne však podmínkou
  • zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství)
  • komunikativnost, organizační schopnosti

Platové zařazení:

  1. platová třída dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020

Náležitosti písemné přihlášky:

Název výběrového řízení (Vedoucí školní jídelny Základní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 400), jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.

K přihlášce je nutné přiložit:

  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do 19. 11. 2019 v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové řízení – vedoucí školní jídelny – neotvírat“ na adresu:

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Pionýrů 400

738 01 Frýdek-Místek

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazovanou pozici.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na uvedenou pozici základní školy.

Kontaktní osoba: Andrea Fárková – referentka školy, telefon: 558 443 111, e-mail: sestka@sestka-fm.cz

Mgr. Lukáš Synek, ředitel školy