Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

ŠESTKA získala certifikát SILNÉ PRACOVIŠTĚ

Na konci minulého školního roku proběhl v ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 externí miniaudit se zaměřením na kulturu pracoviště. Vzhledem k tomu, že tento miniaudit dopadl ve srovnání s krajskými i celostátními miniaudity u dalších organizací a firem velmi nadprůměrně, byla škole nabídnuta možnost druhé fáze průzkumu, která následně potvrdila předchozí výsledky, a škola tak získala certifikát SILNÉ PRACOVIŠTĚ, kterým se může pochlubit jen velmi malý počet škol v ČR.

Co pro školu znamená zisk tohoto prestižního ocenění, popsal ředitel školy Lukáš Synek takto: „Zisk tohoto certifikátu je pro nás potvrzením kvalitní práce všech zaměstnanců školy, ať již se jedná o pedagogické nebo nepedagogické pracovníky, protože kvalita práce a spokojenost na pracovišti jde ruku v ruce a jedno bez druhého by nemohlo fungovat. Současně tento audit potvrdil i předchozí průzkum mezi rodiči žáků, který také dopadl velmi dobře a je pro mě osobně ještě cennější než zisk certifikátu SILNÉ PRACOVIŠTĚ. Výsledky obou průzkumů vnímám tak, že jsme na dobré cestě a současně se jedná o závazek do budoucna pracovat tak, aby se žáci i zaměstnanci na 6. ZŠ cítili dobře a potvrzovali dobré výsledky školy i v dalších letech.“.