Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Právo na důstojný život

Jsou různé druhy soutěží, z fyziky, matematiky, dějepisu, ale z občanské výchovy? Žáci z 9.A takovou soutěž navštívili. Konala se ke Dni lidských práv a v úterý 18. 12. vycestovali naši zástupci do Ostravy na Gymnázium Olgy Havlové. Soutěžící měli za úkol nejen zpracovat prezentaci na téma „Právo na důstojný život“, ale také ji předvést. Naši žáci se zaměřili na podtémata rasismus, práva v Číně a lidé s postižením. Z 15 účastníků se žáci Vojta Drahotuský a Fany Odlevák umístili v cenách diváků druzí. Za účast děkujeme také Kristýně Kaniokové, Nicol Novákové, Tomáši Cvikovi, Jakubu Buchtovi a paní učitelce Sasýnové, která nás do soutěže přihlásila a doprovázela nás na ni.

Nicol Nováková, 9.A