Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna 2019 v budově školy.

15. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
16. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin

S sebou:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte (u cizinců pas)

V případě, že budete podávat žádost o odklad povinné školní docházky: doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Věk dítěte:

 • 6 let k 31. 8. 2019 – dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
 • dítě s odkladem povinné školní docházky (děti s odkladem školní docházky z minulého roku je nutno znovu zapsat)
 • 5 let k 31. 8. 2019
  • pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
   • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019: zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
   • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020: zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Formuláře k vyplnění:

Vážení rodiče, pokud máte technické možnosti, tak bychom Vás z důvodu urychlení průběhu zápisu chtěli požádat o vyplnění a vytisknutí níže uvedených formulářů (oboustranně). Tyto formuláře s sebou vezměte k zápisu.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z školského poradenského zařízení a od dětského nebo odborného lékaře.

Pokud máte možnost vyplnění formulářů, ale nemáte možnost tisku, tak bychom uvítali zaslání těchto formulářů na e-mail: sestka@sestka-fm.cz nejpozději do 12. 4. 2019.

Pokud nemáte možnost tyto formuláře vyplnit, tak se nic neděje. Vyplníte je při samotném zápisu.

Odklad povinné školní docházky:

O odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci požádat nejpozději do 30. dubna 2019 (ideálně v den zápisu). K žádosti o odklad je nutné přiložit tato doporučení:

 1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost ) nebo klinického psychologa
 2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum)

V případě, že zákonní zástupci dítěte uvažují o odkladu povinné školní docházky, doporučujeme zažádat o objednání vyšetření v příslušném školském poradenském zařízení (PPP nebo SPC) do poloviny února. Důvodem jsou velmi dlouhé čekací lhůty.

Škola pro školní rok 2019/20 nabízí:

 • klidné rodinné prostředí
 • individuální přístup k žákům
 • úzkou spolupráci s rodiči
 • kroužek anglického jazyka od 1. třídy
 • výuka šachu v 1. a 2. ročníku
 • příjemně a nově vybavený interiér školy
 • využití informačních a komunikačních technologií
 • plavecký a bruslařský výcvik
 • zájmové kroužky
 • moderní sportovní areál
 • školní družinu pro 1. -5. ročník
 • školní knihovnu
 • realizaci jednotlivých projektových dnů
 • zapojení do projektů – Ovoce a zelenina do škol, Po stopách slona Šestíka, Žáci, rodiče, učitelé – hrajeme za ŠESTKU aj.

Další informace:

Stanovení počtu tříd a žáků a kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/20 (pdf)

Desatero pro rodiče (pdf)
Jak můžete pomoci svým dětem do doby zahájení povinné školní docházky (pdf)
Je vaše dítě zralé na školu (video)?