Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Aktuality družiny

Kapacita družiny je 150 žáků.


Připravované akce školní družiny na měsíc říjen a listopad

11. 10. Indiánské odpoledne v hale
18. 10. Ukázka NOSEWORKU-práce s pejsky
25. 10. Filmové představení pro ŠD-Lví král
1. 11. Halloweenské odpoledne v hale


Do ranní školní družiny přicházejte pouze zadním vchodem.

Zvoňte na zvonek ŠD. Vždy se ohlaste příjmením.   


Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD