Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Aktuality družiny

Hala pro školní družinu bude ve středu a v pátek od 13.30 do 15.00 hodin, hala začíná od 8. 9., úbory dát dětem do šatní skříňky.

Kroužky ŠD začínají v týdnu od 13. září 2021.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

DOPROVOD ŽÁKA NEVSTUPUJE DO BUDOVY ŠKOLY!!!

(výjimku do 17. září 2021 má doprovod žáků 1. tříd –  pouze na ranní družinu)

6:00 – 7:30 hodin – příchod žáků pouze zadním vchodem (zvonit na zvonek ŠD)

11:40 – 14:00 hodin – příchod i odchod pouze hlavním vchodem přes vrátnici

14:00 – 15:00 hodin – NEZVOŇTE, probíhá řízená činnost

15:10 – 16:30 hodin – odchod žáků pouze zadním vchodem

Vždy nahlaste své příjmení i příjmení žáka.

Dodržujte tento rozpis.

Děkujeme, vychovatelky ŠD

———————————————————————————————

Kapacita družiny je 150 žáků


Do ranní školní družiny přicházejte pouze zadním vchodem.

Zvoňte na zvonek ŠD. Vždy se ohlaste příjmením.   


Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD