Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Informace k zápisu do 1. tříd

Termín zápisu:

 • 27. dubna 2020 od 13 do 17 hodin
 • 28. dubna 2020 od 14 do 16 hodin

Místo zápisu:

 • aula 6. ZŠ

Zápis se týká:

 • dětí narozených v období 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014
 • dětí po odkladu povinné školní docházky
 • děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijati k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

S sebou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (bez těchto dokumentů nemůže zápis proběhnout)
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Průběh zápisu:

 • při vstupu do školy obdržíte pořadové číslo (pod tímto číslem bude vaše dítě uvedeno i v rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání)
 • na samotný zápis můžete počkat ve školní jídelně, kde budou připraveny hry pro děti a malé občerstvení
 • podle pořadového čísla vás žáci školy dovedou do školní auly, kde proběhne zápis do 1. ročníku školního roku 2012/21

Formuláře k zápisu:

Formuláře si můžete k zápisu donést již vytištěné a předvyplněné. Vytištěné formuláře si můžete rovněž vyzvednou na sekretariátu školy, případně je obdržíte a vyplníte při samotném zápisu.

Náležitosti odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Doporučujeme rodičům řešit posouzení školní zralosti dítěte také ve spolupráci s mateřskou školou. V případě, že zvažujete možnost odkladu povinné školní docházky, je nutné včas si zajistit termín vyšetření ve školském poradenském zařízení  (PPP)  a  to  ještě v době před zápisem k povinné školné docházce.